Επιλέξτε Γλώσσα Μετάφρασης

Πληροφορίες Πληρωμής

 Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας :

             ο πελάτηςεπιβαρύνεται με 3% επί όλης της τιμής που αναγράφεται για 6 δόσεις και 6% για 12 δόσεις. ( Απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα. )

 

Mr.K Wapps